Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
Plain Capital LunatiX
Blandfond
Tillväxtmarknader
Utv. 1 år
−8,87 %
Utv. 26 januari
−0,72 % 
Rabatt
13 %
Total avgift
1,57 %
1,81 %
 
Rating
 
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden placerar huvudsakligen medel i fondandelar med exponering mot aktier, räntor samt råvaror. Fonden är inriktad mot tillväxtmarknader.
Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Patrik Wallenberg (2018-01-10)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.