Om fonden

Plain Capital LunatiX

Blandfond
Tillväxtmarknader
Köp
Utv. 1 år
+4,36 %
Utv. 2 juni
+1,50 %
Rabatt
14 %
Total avgift
1,52 %
1,75 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden placerar huvudsakligen medel i fondandelar med exponering mot aktier, räntor samt råvaror. Fonden är inriktad mot tillväxtmarknader.

Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Patrik Wallenberg (2018-01-10)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.