Plain Capital LunatiX
Blandfond
Tillväxtmarknader
Köp
Utv. 1 år
−20,84 %
Utv. 30 juni
−0,69 %
Rabatt
13 %
Total avgift
1,55 %
1,78 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden placerar huvudsakligen medel i fondandelar med exponering mot aktier, räntor samt råvaror. Fonden är inriktad mot tillväxtmarknader.
Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Patrik Wallenberg (2018-01-10)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar