Nyheter

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU


GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har som enskild individ.

För oss på Alpcot AB har det alltid varit viktigt att du som är kund hos oss känner dig trygg med hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Läs gärna vår förtydligade personuppgiftspolicy, där vi beskriver hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, samt vilka rättigheter du har och hur du utövar dem.

Du hittar all information här

2018-05-25

Pressmeddelanden

Alpcot Capital Management har träffat en överenskommelse med JRS Asset Management om överlåtelse av förvaltningen av JRS fonder

Den 17 augusti 2018 har JRS Global Growth och JRS Global Edge lagts samman med Alpcot Offensiv och JRS Global Wealth har lagts samman med Alpcot Defensiv. JRS fonder ingick tidigare i JRS SICAV 2, en fond baserad i Luxemburg.

Alpcot Capital Management Ltd (”Alpcot”) har erfarenhet av kapitalförvaltning sedan 2007 och strävar efter att leverera en god avkastning till sina kunder baserat på fundamental analys. “Vår ambition är att generera god och stabil avkastning till andelsägarna med vår investeringsfilosofi som genomsyras av långsiktighet och fundamental analys” säger Katre Saard, portföljförvaltare på Alpcot. Sammanläggning möjliggör att förvaltningsavgiften för R aktien i Alpcot Offensiv kan sänkas den 1 oktober 2018 från 1,95% till 1,75%, något som samtliga andelsägare kommer dra fördel av. Alpcot etablerades 2005 i London och st....

2018-11-12

Alpcot upphör med kostnadsfri livförsäkring

För att följa de nya krav som Pensionsmyndigheten kommer att ställa på fondförvaltare med fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg, har Alpcot beslutat att inte längre erbjuda en kostnadsfri livförsäkring till kunder som placerar mer än 100 000 kronor i någon av Alpcots fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Livförsäkringar som tecknats tidigare kommer inte att förnyas.

Alla kunder som har frågor kring detta, är välkomna att kontakta sin rådgivare.

2018-09-19
Förändringar i Alpcots fondutbud

Sammanläggning av Alpcot Balanserad och Alpcot Offensiv

Alpcots fondbolag Alpcot Capital Management Ltd har beslutat att Alpcot Balanserad kommer att slås ihop med Alpcot Offensiv. Varje andelsklass i Alpcot Balanserad kommer att slås ihop med motsvarande andelsklass i Alpcot Offensiv. Beslutet om sammanläggningen har godkänts av Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF) den 21 juni 2018.

Sammanläggningen kommer att ske den 17 augusti 2018. Alpcot Balanserad kommer vara stängd för nya kunder efter 6 juli 2018, men vara fortsatt öppen för insättningar för de som redan är andelsägare per den 6 juli 2018. Alpcot Balanserad kommer vidare vara öppen för inlösen till och med den 8 augusti 2018 före kl. 12.00 svensk tid, därefter kan inlösen enbart ske av nya andelar i Alpcot Offensiv efter sammanläggningen. Handeln i Alpcot Offensiv berörs ö....

2018-06-29

Alpcot & Partners AB byter firma till Alpcot AB

Alpcot & Partners AB har bytt firma till Alpcot AB (Alpcot). I samband med det nya bolagsnamnet har den nya hemsidan lanserats, www.alpcot.se. Namnbytet syftar till att underlätta arbetet med att skapa ett starkt varumärke som utmanar flera redan etablerade aktörer på marknaden för finansiell rådgivning till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Alpcot startades 2014, men är en del av en företagsgrupp som grundades redan 2006 i London. Alpcot är en obunden aktör helt fristående från de stora bankkoncernerna, vilket innebär att vi inte har lika höga centrala kostnader och omfattande byråkrati. Istället leds verksamheten av entreprenörer med en passion för att förbättra den traditionella rådgivningsmarknaden och sänka avgifterna.

2018-03-05
Ioca Arma Nostra

Alpcot arrangerar en välgörenhetsgala till förmån för krigsdrabbade barn i Ukraina. Plats och tid: Wallmans salonger i Stockholm den 26 april kl 18.00. Endast deltagande genom inbjudan. Mer information http://www.humorn-ar-vart-vapen.se  #alpcot #charity

2018-02-27