Tillbaka

Alpcot upphör med kostnadsfri livförsäkring

För att följa de nya krav som Pensionsmyndigheten kommer att ställa på fondförvaltare med fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg, har Alpcot beslutat att inte längre erbjuda en kostnadsfri livförsäkring till kunder som placerar mer än 100 000 kronor i någon av Alpcots fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Livförsäkringar som tecknats tidigare kommer inte att förnyas.

Alla kunder som har frågor kring detta, är välkomna att kontakta sin rådgivare.

2018-09-19