Tillbaka

Alpcot Capital Management har träffat en överenskommelse med JRS Asset Management om överlåtelse av förvaltningen av JRS fonder

Den 17 augusti 2018 har JRS Global Growth och JRS Global Edge lagts samman med Alpcot Offensiv och JRS Global Wealth har lagts samman med Alpcot Defensiv. JRS fonder ingick tidigare i JRS SICAV 2, en fond baserad i Luxemburg.

Alpcot Capital Management Ltd (”Alpcot”) har erfarenhet av kapitalförvaltning sedan 2007 och strävar efter att leverera en god avkastning till sina kunder baserat på fundamental analys. “Vår ambition är att generera god och stabil avkastning till andelsägarna med vår investeringsfilosofi som genomsyras av långsiktighet och fundamental analys” säger Katre Saard, portföljförvaltare på Alpcot. Sammanläggning möjliggör att förvaltningsavgiften för R aktien i Alpcot Offensiv kan sänkas den 1 oktober 2018 från 1,95% till 1,75%, något som samtliga andelsägare kommer dra fördel av. Alpcot etablerades 2005 i London och står under tillsyn av Finansinspektionen i Storbritannien sedan januari 2007. Alpcots systerbolag i Sverige, Alpcot AB, etableardes 2014 och har kontor i Stockholm, Göteborg och Huskvarna. Alpcot har ett förvaltat kapital som överstiger 100 miljoner Euro.

För ytterligare information, kontakta Alpcot Capital Management Ltd på +44 (0)20 7518 0530 eller info@alpcot.com.

Katre Saard

Alpcot Capital Management Ltd, Director

2018-11-12