Vi tar fram en finansiell plan för att du ska kunna realisera dina drömmar och känna trygghet inför framtiden.

På samma sätt som du går till en läkare för att kontrollera din fysiska hälsa, kan du komma till Alpcot för att kontrollera din finansiella hälsa.

Drivna av att förändra finansmarknaden

Alpcot AB (Alpcot) startades 2014, men är en del av en företagsgrupp som grundades redan 2006 i London. Alpcot är en obunden aktör helt fristående från de stora bankkoncernerna, vilket innebär att vi inte har lika höga centrala kostnader och omfattande byråkrati. Istället leds verksamheten av entreprenörer med en passion för att förbättra finansmarknaden och sänka avgifterna.

Alpcot hjälper både privat- och företagskunder. Många av våra kunder är framgångsrika entreprenörer och för att ge bästa möjliga råd måste vi se till både din privata situation och eventuella bolagsengagemang.

En doktor för din finansiella hälsa

På samma sätt som privatpersoner går till en läkare för att kontrollera sin fysiska hälsa, kan man komma till Alpcot för att kontrollera sin finansiella hälsa. Alpcot hjälper sina kunder med finansiell planering för att ta fram en finansiell plan för att realisera drömmar och känna trygghet inför framtiden. En finansiell plan täcker investeringsrådgivning av ditt sparkapital, en plan för ditt sparande fram till pensionen samt en rekommendation kring vilket riskskydd du och din familj behöver.

Alpcot har personliga rådgivare på flera större orter i Sverige; Stockholm, Göteborg och Huskvarna. Alpcot har en hög digitaliseringsgrad i sina interna system. På den digitala plattformen är våra råd också lättillgängliga för dig som kund.

Vi vill sitta i samma båt

Vi tycker inte om att ha några intressekonflikter med våra kunder. När det går undviker vi intressekonflikter, annars redovisar vi öppet alla våra ersättningar. Alpcot rekommenderar till exempel alla sina företagskunder att välja den s k nettomodellen, där all ersättning från tredje part går direkt tillbaka till kund, vilken kombineras med en transparent rådgivningsavgift. Våra kunder ska kunna lita på att vi enbart ser till deras bästa.

Våra hörnpelare

Vi samlar in all nödvändig information och analyserar hela din ekonomi för att förstå din finansiella hälsa idag. Tillsammans skapar vi en helhetsbild över din finansiella situation och tar fram en finansiell plan. Vi kan även ta fram en plan för hela din familj.
Beroende på din unika situation, kan du behöva olika typer av kompetens för att ta fram och uppdatera din finansiella plan. Alpcot har tillgång till olika typer av kompetens antingen internt eller genom nära samarbeten. Tanken är att du som kund inte skall behöva gå till flera olika rådgivare.
Vi tror på en öppen arkitektur där de bästa produkterna erbjuds till våra kunder. Alpcot erbjuder egna finansiella produkter, men alltid parallellt med andra produkter som vi bedömer vara bäst för dig som kund. Vi eftersträvar också transparens och att eliminera intressekonflikter med dig som kund.