PriorNilsson Realinvest ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Övriga aktiefonder
Köp
Utv. 1 år
−16,90 %
Utv. 30 juni
−2,73 %
Rabatt
43 %
Total avgift
1,00 %
1,76 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden får placera sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin , råvaruindustrin samt kraftindustrin.
Fondförvaltare:
PriorNilsson AB
Torgny Prior (2013-09-02)
Per-Olof Nilsson (2013-09-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar