Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
PriorNilsson Realinvest A Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Övriga aktiefonder
Utv. 1 år
27,84 %
Utv. 26 januari
1,89 % 
Rabatt
22 %
Total avgift
1,39 %
1,79 %
 
Rating
-
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden får placera sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin , råvaruindustrin samt kraftindustrin.
Fondförvaltare:
PriorNilsson AB
Torgny Prior (2013-09-02)
Per-Olof Nilsson (2013-09-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.