Om fonden

PriorNilsson Realinvest A

Aktiefond
Övriga aktiefonder
Top pick
Köp
Utv. 1 år
−24,64 %
Utv. 2 juni
+3,65 %
Rabatt
43 %
Total avgift
0,99 %
1,75 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden får placera sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin , råvaruindustrin samt kraftindustrin.

Fondförvaltare:
PriorNilsson AB
Torgny Prior (2013-09-02)
Per-Olof Nilsson (2013-09-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.