Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.

Prislista (gäller fram till och med 2020-12-31)

Från 2021-01-01 gäller nya prislistan
Depåavgift
DEPÅAVGIFTER
Avgift för förmedling av fondandelar
FÖRMEDLING AV FONDER - ORDER VIA KUNDPORTAL & TELEFON
* Endast fondbolagens egna avgifter tillkommer. Vid köp av fond i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under växlingsavgift.
** Den månatliga avgiften är inte momsbelagd. För rådgiven depå debiteras ingen månatlig avgift för förmedling av fonder, istället debiteras en årlig avgift i procent enligt separat avtal om rådgiven depå.
Alpcot erhåller ersättning för distribution av fondandelar från ett flertal fondbolag. Alpcot återbetalar denna fondrabatt till sina kunder efter avdrag för externa kostnader (”Fondrabatt”). Alpcot tar ut en månatlig avgift om maximalt 99 kr för förmedling av fondandelar (”Fondförmedlingsavgift”). Fondrabatten till kund beräknas månadsvis enligt följande fördelning:
  • 1 till 10 kr går till kund
  • 11 till 109 kr går till Alpcot
  • 110 kr och därutöver går till kund
Fondrabatt, efter avdrag av Fondförmedlingsavgift, betalas ut kvartalsvis i efterskott. Fondförmedlingsavgiften gäller per kund, oavsett antal depåer, och kan aldrig överstiga Fondrabatten

Detta innebär att Alpcots avgiftsmodell alltid är billigare än andra nätmäklare som behåller hela ersättningen från fondbolagen.
Exempel 1:
Om kunden har 500 000 kronor i värdepappersfonder och Fondrabatten i procent per år uppgår till 0,55% i genomsnitt för fondportföljen, motsvarar fondrabatten under en månad 229 kronor. I det här fallet uppgår Fondförmedlingsavgiften till 99 kronor och Alpcot betalar ut 130 kronor till kund.
Exempel 2:
Om kunden har 150 000 kronor i värdepappersfonder och Fondrabatten i procent per år uppgår till 0,35% i genomsnitt för fondportföljen, motsvarar Fondrabatten under en månad 44 kronor. I det här fallet uppgår Fondförmedlingsavgiften till 34 kronor och Alpcot betalar ut 10 kronor till kund.
Courtage för aktiehandel
Kund kan antingen lämna en order i Alpcots digitala kundportal i inloggat läge eller genom att ringa till Alpcot (telefon 010 – 455 0500) under Stockholmbörsens öppettider. Kund måste vara beredd att kunna identifiera sig med mobilt Bank-ID i samband med en order på telefon.
AKTIER - ORDER VIA KUNDPORTAL & TELEFON
* Vid köp av aktie i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under växlingsavgift.
Alpcot kan öppna fler marknadsplatser för handel om det finns efterfrågan hos Alpcots kunder, vänligen kontakta Alpcot om Du har några önskemål på ytterligare marknadsplatser.
Avgifter för övriga tjänster
RÅDGIVEN DEPÅ
VÄXLINGSAVGIFT – HANDEL I ANNAN VALUTA ÄN SVENSKA KRONOR
Vid handel med fonder i utländsk valuta sker växling i anslutning till stopptiden och för försäljning i samband med att likvid utbetalas. Vid handel med aktier i utländsk valuta sker växling i anslutning till upprättande av avräkningsnota.

Alpcot lägger på 0,25 % och drar av 0,25 % vid köp respektive försäljning av valuta åt Kunden jämfört med den köp- och säljkurs som Alpcot erhåller vid växling med tredje part.

Exempel på valutaväxling: Om Kunden köper fonder för 10 000 dollar, och Alpcot erhåller köp- och säljkurser vid växling på 9,24 USD/SEK respektive 9,25 USD/SEK innebär det att Kunden köper dollar på kurs ca 9,273 USD/SEK. Om Kunden säljer fonder för 10 000 dollar, och Alpcot erhåller köp- och säljkurser vid växling på 9,24 USD/SEK respektive 9,25 USD/SEK innebär det att Kunden säljer dollar på kurs ca 9,217 USD/SEK.
FLYTT AV FONDER OCH VÄRDEPAPPER
PRISLISTA FÖR RÄNTOR
*Effektiv årsränta, kapitaliseras årsvis.
**Bolaget lämnar inte krediter och har därför ingen utlåningsränta
ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
* Uttag är kostnadsfritt oberoende av hur uttag från depån meddelas Bolaget.
**Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
För att kunna ha andra valutor än svenska kronor på ett anslutet konto till depån krävs ett tilläggsavtal.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.