Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
Depåavgift
DEPÅAVGIFTER
Avgift för förmedling av fondandelar
FÖRMEDLING AV FONDER - ORDER VIA KUNDPORTAL & TELEFON
* Endast fondbolagens egna avgifter tillkommer. Vid köp av fond i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under växlingsavgift. Fondförmedlingsavgiften är inte momsbelagd. Alpcot garanterar upp till 25 transaktioner per rullande sex månaders-period per kund inom ramen för fondförmedlingsavgiften, och kan därefter diskretionärt bestämma att, efter att kunden underrättats, ta ut en avgift på 100 kronor per transaktion.
** Alpcots del av fondrabatten är inte momsbelagd.
Alpcot erhåller ersättning för distribution av fondandelar från ett flertal fondbolag (”Fondrabatt”). Med Fondrabatt avses den ersättning uttryckt i procent per år som Alpcot som distributör av fonder erhåller från fondbolagen utan avdrag för kostnader för tredje part. Alpcot återbetalar Fondrabatten till sina kunder kvartalsvis i efterskott.

Alpcot tar ut en avgift för förmedling av fondandelar från Fondrabatten för respektive fond som uppgår till 0,20 % per år (”Fondförmedlingsavgift”). Fondförmedlingsavgiften tas ut per fond och kan aldrig överstiga Fondrabatten för den aktuella fonden. Fondförmedlingsavgiften debiteras kvartalsvis i efterskott.

Exempel 1:
Om kunden har 500 000 kronor i värdepappersfonder och Fondrabatten i procent per år uppgår till 0,64 % i genomsnitt för fondportföljen, motsvarar fondrabatten under ett år 3 200 kronor. I det här fallet uppgår Fondförmedlingsavgiften till 1 000 kronor och Alpcot betalar ut 2 200 kronor till kund.
Exempel 2:
Om kunden har 150 000 kronor i värdepappersfonder och Fondrabatten i procent per år uppgår till 0,43 % i genomsnitt för fondportföljen, motsvarar Fondrabatten under ett år 645 kronor. I det här fallet uppgår Fondförmedlingsavgiften till 300 kronor och Alpcot betalar ut 345 kronor till kund.
Courtage för aktiehandel
Kund kan antingen lämna en order i Alpcots digitala kundportal i inloggat läge eller genom att ringa till Alpcot (telefon 010 – 455 0500) under Stockholmbörsens öppettider. Kund måste vara beredd att kunna identifiera sig med mobilt Bank-ID i samband med en order på telefon.
AKTIER - ORDER VIA KUNDPORTAL & TELEFON
* Vid köp av aktie i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under växlingsavgift.
Alpcot kan öppna fler marknadsplatser för handel om det finns efterfrågan hos Alpcots kunder, vänligen kontakta Alpcot om Du har några önskemål på ytterligare marknadsplatser.
Avgifter för övriga tjänster
RÅDGIVEN DEPÅ
VÄXLINGSAVGIFT – HANDEL I ANNAN VALUTA ÄN SVENSKA KRONOR
Vid handel med fonder i utländsk valuta sker växling i anslutning till stopptiden och för försäljning i samband med att likvid utbetalas. Vid handel med aktier i utländsk valuta sker växling i anslutning till upprättande av avräkningsnota.

Alpcot lägger på 0,25 % och drar av 0,25 % vid köp respektive försäljning av valuta åt Kunden jämfört med den köp- och säljkurs som Alpcot erhåller vid växling med tredje part.

Exempel på valutaväxling: Om Kunden köper fonder för 10 000 dollar, och Alpcot erhåller köp- och säljkurser vid växling på 9,24 USD/SEK respektive 9,25 USD/SEK innebär det att Kunden köper dollar på kurs ca 9,273 USD/SEK. Om Kunden säljer fonder för 10 000 dollar, och Alpcot erhåller köp- och säljkurser vid växling på 9,24 USD/SEK respektive 9,25 USD/SEK innebär det att Kunden säljer dollar på kurs ca 9,217 USD/SEK.
FLYTT AV FONDER OCH VÄRDEPAPPER
PRISLISTA FÖR RÄNTOR
*Effektiv årsränta, kapitaliseras årsvis.
**Bolaget lämnar inte krediter och har därför ingen utlåningsränta.
ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
* Uttag är kostnadsfritt oberoende av hur uttag från depån meddelas Bolaget.
**Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.