Kontakt

Stockholm

Grev Turegatan 18 2tr
114 46

Gunnar Danielsson

Ekonomichef

Gunnar Danielsson har erfarenhet av att vara ekonomichef på börsnoterade bolag och innan Alpcot var han ekonomichef på Petrosibir AB, Sverige. Gunnar har även 20 års erfarenhet som revisor på Ernst & Young, och har ansvarat för revisionen på stora bolag noterade på både svenska och utländska börser.

070-738 05 85gunnar.danielsson@alpcot.se

Fredrik Tersaeus

Investeringsrådgivare & livförsäkringsförmedlare

Lars Nilsson

Investeringsrådgivare & livförsäkringsförmedlare

Kjell Ununger

Investeringsrådgivare & livförsäkringsförmedlare

Joakim Sääw

Investeringsrådgivare & livförsäkringsförmedlare

Martin Wiberg

Investeringsrådgivare & livförsäkringsförmedlare

Göteborg

Mässans gata 10
402 24

Martin Sundgren

Investeringsrådgivare & livförsäkringsförmedlare

Martin har arbetat med företag på Wasa Försäkring samt på Länsförsäkringar sedan 1996. Martin är medlem i Insuresec, Swedsec och SFM (Svenska Försäkrings­förmedlares Förbund).

martin.sundgren@alpcot.se

Jönköping

Vaggerydsgatan 1
553 30

Peter Lundh

Investeringsrådgivare & livförsäkringsförmedlare

Peter Lundh började i försäkringsbranschen 2000 och gick SPP diplomutbildning inom livförsäkring. Peter har erfarenhet som försäkringsförmedlare sedan 2004, från 2005 i det egna bolaget inom Säkra och från 2016 i Alpcot & Partners. Peter är medlem i Insuresec, Swedsec och SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förbund).

036-13 25 69peter.lundh@alpcot.se

Anders Krook

Kontorschef, Investeringsrådgivare och livförsäkringsförmedlare

Anders Krook började i försäkringsbranschen 1997 och gick Skandias diplomutbildning inom livförsäkring. Anders har erfarenhet som försäkringsförmedlare sedan 2004, från 2005 i det egna bolaget inom Säkra och från 2016 inom Alpcot & Partners. Anders är medlem i Insuresec och SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förbund).

036-13 25 67anders.krook@alpcot.se

Henrik Johansson

Investeringsrådgivare och livförsäkringsförmedlare

Erik Gustavsson

Investeringsrådgivare

Malmö

Kungsgatan 6
211 49

Ingemar Andersson

Partner – Senior Private Banker

Magnus Månsson

Partner – Senior Private Banker

Styrelse

Katre Saard

Styrelseordförande

Katre Saard är utbildad civilekonom med en magisterexamen (MscE) från Handelshögskolan i Stockholm och är grundare till och har innehaft ledande befattningar inom flera bolag under tillsyn, såsom East Capital AB och Alpcot Agro AB (Agrokultura AB) och Alpcot Capital Management Ltd. Katre Saard har även arbetat som investment manager vid European Investment Fund och som analyst vid SEB Enskilda.

Lars Nilsson

Styrelseledamot

Lars Nilsson är utbildad livförsäkringsförmedlare inom IFU (utbildningsleverantör inom försäkring och risk management) och är sedan 2014 styrelseledamot i Alpcot AB. 

Fredrik Brodin

Styrelseledamot

Fredrik Brodin har en masterexamen från KTH i Stockholm, och har erfarenheter av ledande befattningar inom noterade bolag sedan tidigare. Fredrik är styrelseledamot i Alpcot sedan 2022.

Teknik

Sven Wesley

Chief Technology Officer

För tekniska frågor, kontakta Alpcots Chief Technology Officer.

010-455 05 00sven.wesley@alpcot.se

Distribution

Johan Lundstedt

Försäljningschef

För frågor kring Alpcots erbjudande till professionella rådgivare, Curo Professional, och distribution av Alpcots fonder, kontakta Alpcots försäljningschef.

073-096 74 05johan.lundstedt@alpcot.se

Ekonomi

Linnea Dahlberg

Ekonomiansvarig

För frågor rörande fakturor och andra administrationsfrågor, kontakta Alpcots ekonomiavdelning.

010-455 05 00ekonomi@alpcot.se

Kundklagomål

Gustav Spetz

Klagomålsansvarig

Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det viktigt att du omgående meddelar oss detta. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2005:11. Du bör i första hand ta kontakt direkt med din rådgivare. Är du efter det fortfarande inte nöjd kontaktar du klagomålsansvarig hos oss. Du bör då inkomma skriftligen med relevanta fakta och handlingar kring den tjänst som vi har levererat.

Klagomål besvaras snarast möjligt och allra senast inom 14 dagar ifrån det att klagomålet erhållits från klienten. Skulle det vara så att klagomålet av någon anledning ej kan besvaras inom utsatt tid informeras klienten om detta samt om vilken handläggningstid som anses vara skälig för det specifika ärendet.

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se, alternativt Finansinspektionen. Du har även möjlighet att få ditt ärende prövat av allmän domstol. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen, se www.konsumenternas.se

klagomal@alpcot.se