Information om kakor

Alpcot använder kakor (cookies) och liknande tekniker (t ex Local storage) när du besöker våra webbplatser. Nedan benämns de olika teknikerna gemensamt som kakor.    

De kakor som används är förstapartskakor för att tillhandahålla funktionalitet i våra webbplatser samt för att på ett effektivt sätt kunna vidareutveckla våra tjänster. Våra kakor är specifika för Alpcot, de kan de inte användas till andra servrar. Det betyder att våra kakor inte kan användas för att spåra ditt beteende på Internet bortom Alpcots egna webbplatser. 

 

Hur använder Alpcot kakor? 

Vår webbplats använder kakor för att skilja webbplatsbesökare från varandra. Med hjälp av detta kan vi erbjuda en förbättrad upplevelse och löpande förbättra våra webbplatser. 

Vilka typer av kakor använder Alpcot?  


Nödvändiga
 
Dessa kakor är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera korrekt. De säkerställer att vi känner igen dig när du besöker vår webbplats. Vi kan till exempel komma ihåg att du är inloggad, dina detaljer och preferenser som till exempel ditt språkval, eller sökfilter. 

Kaka Giltighetstid Syfte
ARRAffinitySameSite, ARRAffinity  Innestående session  Tekniska kakor för att möjliggöra fortsatt kommunikation mellan server och webbläsare 
.AP.CustomerWeb.Session  Innestående session  Användarens huvudsakliga session 
ApConsentCookie 1 år  Identifiering av webbläsaren för hantering av återkommande besökare inklusive inställningar för kakor. 

 

Kakor för förbättring av våra produkter och tjänster
Med dessa kakor kan vi känna igen och räkna antalet besökare och få insikt i hur besökare använder våra webbplatser. Detta gör att vi kan förbättra webbplatsen och fokusera vår tid till de delar som behöver det mest. Alpcot använder PostHog för denna analys.  

Kaka Giltighetstid Syfte

ph_* 
__ph_* 

1 år  Identifiering av webbläsaren för statistik och analys av beteende.