Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.

Drivna av att förändra finansmarknaden

Alpcot AB (Alpcot) startades 2014, men är en del av en företagsgrupp som grundades redan 2006 i London. Alpcot är en obunden aktör helt fristående från de stora bankkoncernerna, vilket innebär att vi inte har lika höga centrala kostnader och omfattande byråkrati. Istället leds verksamheten av entreprenörer med en passion för att förbättra finansmarknaden och sänka avgifterna.

Alpcot hjälper både privat- och företagskunder. Många av våra kunder är framgångsrika entreprenörer och för att ge bästa möjliga råd måste vi se till både din privata situation och eventuella bolagsengagemang.

Vi vill sitta i samma båt

Vi tycker inte om att ha några intressekonflikter med våra kunder. När det går undviker vi intressekonflikter, annars redovisar vi öppet alla våra ersättningar. Alpcot rekommenderar till exempel alla sina företagskunder att välja den s k nettomodellen, där all ersättning från tredje part går direkt tillbaka till kund, vilken kombineras med en transparent rådgivningsavgift. Våra kunder ska kunna lita på att vi enbart ser till deras bästa.

Välgörenhet

Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelse (Ioca Arma Nostra) bildades genom ett upprop den 16 februari 2018. Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm. Ioca Arma Nostra är latin och betyder Humorn är vårt vapen i en fri översättning till svenska.

Stiftarna av Ioca Arma Nostra är Björn Bringes och Katre Saard, tillika grundare av Alpcot AB. Det är stiftarnas övertygelse att vi kan uppnå bättre resultat genom att använda humorn, det ska vara roligt att skänka pengar och stödja välgörenhet. Paradoxalt nog kan vi genom att använda humor mildra mänskliga tragedier runt om i världen. En särskilt utsatt grupp vid naturkatastrofer, konflikter och krig är barn. Samtidigt är det barn som borde ha hela livet framför sig att realisera sina drömmar. Mot den bakgrunden har vi bestämt att Ioca Arma Nostra ska hjälpa barn i olika delar av världen. Vi kommer välja ut mer avgränsade grupper av barn varje år och konkreta projekt som Ioca Arma Nostra kommer att främja.

Under Ioca Arma Nostras första år (2018) har vi valt att stödja barn i Ukraina som har drabbats av kriget i landets östra delar och på Krim. Det finns hundratusentals barn som tvingats fly kriget och som lever under mycket svåra förhållanden i andra delar av Ukraina. Den ukrainska staten har begränsade medel att ta hand om alla barn på flykt. Det är precis i sådana situationer när privata initiativ är av extra stor betydelse.

Alpcot är en entreprenöriell organisation och är förvaltare av Ioca Arma Nostra. Flera medarbetare inom Alpcot har tidigare arbetat med Östeuropa och Ukraina. Vi har ett stort kontaktnät i Ukraina och kommer se till att Ioca Arma Nostras insamlade medel kommer ge största möjliga effekt för att förbättra livssituationen för många barn i Ukraina. Alpcot kommer vara transparant med hur Ioca Arma Nostras pengar används och vi kommer regelbundet besöka de olika projekt vi väljer att stödja.

Läs gärna mer om insamligsstiftelsen på Ioca Arma Nostras hemsida.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.