Legal information

Alpcot AB, organisationsnummer 556963 – 4180, (”Alpcot”) bedriver värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. Alpcot står under Finansinspektionens tillsyn.

Alpcot har följande tillstånd:

  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
  • Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp
  • Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiellt instrument
  • Förmedling av direkt försäkring i samtliga livförsäkringsklasser samt olycksfalls- och sjukdomsförsäkring.

För mer information kan du besöka Finansinspektionen hemsida www.fi.se. Om du vill kontakta Finansinspektionen kan du göra det per telefon, 08 – 408 980 00, per e-post finansinspektionen@fi.se eller per post till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.