Vad innebär Private Banking för dig som privatperson?

Alpcot analyserar ditt totala sparande där den allmänna pensionen (huvudsakligen inkomstpension och premiepension), tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande beaktas. Analysen visar hur du bör investera ditt sparande och vad du kan räkna med för pension.

Alpcot hjälper dig att förvalta ditt nuvarande kapital för att generera högsta möjliga avkastning till en för dig lämplig risknivå. Förvaltningen av ditt sparande och ditt kapital bestäms i din finansiella plan baserat på dina unika förutsättningar. Om en del av ditt kapital utgörs av onoterade bolag beaktas även dessa tillgångar i förvaltningen.

Välkommen som Private Banking kund hos oss

Har du mer än 1 miljon i kapital att placera och har höga krav på förvaltning, rådgivning och individuella tjänster kopplat till din eller ditt företags ekonomi?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.