Om fonden

Tellus Globala Investmentbolag

Aktiefond
Global
Tillväxtbolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+17,21 %
Utv. 2 oktober
+1,10 %
Rabatt
21 %
Total avgift
0,97 %
1,22 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden. Många av världens främsta investerare och företagare såsom Jeff Bezos, Jack Ma & Bernard Arnault har sina egna placeringar i noterade investmentbolag/holdingbolag/konglomerat. Dessa bolag karaktäriseras ofta av entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela världen. Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.

Fondförvaltare:
Tellus Fonder AB
Bo Pettersson (2020-07-21)
Anders Bruzelius (2021-01-11)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 1 dag
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.