UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-accTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Bioteknik
Köp
Utv. 1 år
+1,46 %
Utv. 22 september
+0,40 %
Rabatt
27 %
Total avgift
1,64 %
2,26 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden investerar globalt i företag som är inblandade i forskning, produktutveckling, tillverkning och/eller distribution inom biotekniksektorn. Urvalet av företag bygger främst på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Diversifiering åstadkoms genom en blandning av terapiområden, börsvärde, utvecklingsstadium och ursprungsland och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil.- Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att följa investeringsstrategier på de globala aktiemarknaderna och urval av värdepapper på varje enskild marknad.
Fondförvaltare:
UBS Asset Management Switzerland AG
Nathalie Petrus (2006-11-30)
Matthew Konosky (2017-10-01)
Florian Töpfl (2019-06-11)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar