Om fonden

MS INVF Global Opportunity A

Aktiefond
Global
Tillväxtbolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+22,25 %
Utv. 14 juni
+0,22 %
Rabatt
36 %
Total avgift
1,21 %
1,89 %
Rating
Risk

Objektiv: Långsiktig tillväxt av placeringen. Investeringspolicy: Företag, överallt i världen, som investeringsrådgivare anser ha hållbara konkurrensfördelar och som är undervärderade vid tidpunkten för investeringen. Övrig information: Fonden kan också investera en del av sina tillgångar i bolag som inte uppfyller ovanstående kriterier. Fonden får investera i derivat, finansiella instrument vars värde bestäms indirekt av andra tillgångar. De är beroende av att andra företag fullgör sina förpliktelser och medför ökad risk.

Fondförvaltare:
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Kristian Heugh (2010-11-30)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.