Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs B SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Tillväxtmarknader
Köp
Utv. 1 år
−14,74 %
Utv. 30 juni
−0,11 %
Rabatt
31 %
Total avgift
1,42 %
2,04 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fondförvaltare:
Vontobel Asset Management S.A.
Roger Merz (2013-02-27)
Thomas Schaffner (2013-02-27)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar