Nordic Cross Stable Return R SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Köp
Utv. 1 år
−12,43 %
Utv. 22 september
−0,26 %
Rabatt
9 %
Total avgift
2,64 %
2,89 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fondens investeringsmål är att uppnå maximal avkastning till låg risk genom att använda strategier med låg volatilitet. Fondens strategi syftar till att leverera konsekvent positiv avkastning oavsett riktningen för aktie-, kredit- och räntemarknaden. Det innebär en rad olika investeringsstrategier: Räntor och krediter, Aktier lång/kort, Events och Derivat. Fördelningen mellan tillgångsklasser och investeringsstrategier sker dynamiskt och återspeglar förvaltarnas syn på marknad och risk. Detta skapar goda möjligheter att balansera både risken för ökade räntor och höga aktievärden. Fonden har ett avkastningsmål på i genomsnitt 4-5% efter avgift per år över en 3-5 årsperiod. Fonden är fossilfri och har ett starkt hållbarhetsfokus som är väl integrerat i investeringsprocessen.
Fondförvaltare:
FundRock Management Company S.A.
Fredrik Tauson (2017-08-21)
Mangus Nillsson (2017-08-21)
Emil Nordström (2017-08-21)
Oscar Östlin (2021-09-01)
Ulf Strömsten (2017-08-21)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar