Coeli Global Select R SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Global
Flexibel storlek bolag
Köp
Utv. 1 år
−9,16 %
Utv. 22 september
−2,43 %
Rabatt
31 %
Total avgift
1,12 %
1,62 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Coeli Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna, till en relativt låg risk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta runt 30 bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter. Mer information finns på coeli.se/global
Fondförvaltare:
Coeli Asset Management AB
Henrik Milton (2016-10-01)
Andreas Brock (2014-12-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar