Om fonden

Coeli Global Select R SEK

Aktiefond
Global
Tillväxtbolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+30,87 %
Utv. 23 februari
−0,22 %
Rabatt
27 %
Total avgift
1,36 %
1,86 %
Rating
Risk

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna, till en relativt låg risk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta runt 30 bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter. Mer information finns på coeli.se/global

Fondförvaltare:
Coeli Asset Management AB
Henrik Milton (2016-10-01)
Andreas Brock (2014-12-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.