Carnegie Global Quality Companies ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Global
Mix bolag
Köp
Utv. 1 år
−0,36 %
Utv. 23 september
−0,36 %
Rabatt
34 %
Total avgift
0,97 %
1,47 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Carnegie Global Quality Companies investerar långsiktigt i några av världens mest etablerade varumärken, där företagen har en stark position, god lönsamhet och en beprövad affärsmodell.
Fondförvaltare:
Carnegie Fonder AB
Emanuel Furubo (2015-05-25)
Simon Reinius (2015-05-25)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar