Om fonden

Enter Småbolagsfond A

Aktiefond
Sverige
Små-/medelstora bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+20,76 %
Utv. 24 maj
−0,06 %
Rabatt
22 %
Total avgift
1,39 %
1,79 %
Rating
Risk

Svenska småbolag har historiskt utklassat de flesta aktiemarknader ur ett globalt perspektiv. Anledningen är en utomordentligt hög vinsttillväxt. En kombination av en stark entreprenörskultur, gott företagsklimat och en dynamisk kapitalmarknad ger goda förutsättningar för att svenska småbolag ska fortsätta sin snabba tillväxt och driva fortsatt stark avkastning. Vi handplockar de bästa småbolagen Enter Småbolagsfond kapitaliserar på den drivkraft som finns bland svenska småbolag. Vi handplockar de bolag som vi bedömer kommer växa vinsten betydligt snabbare än genomsnittet. Vårt huvudfokus ligger på hållbara bolag med starka affärsmodeller, hög lönsamhet och goda kassaflöden.

Fondförvaltare:
Pareto Asset Management AB
Oscar Karlsson (2022-12-01)
Jon Hyltner (2019-09-05)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.