Om fonden

Adrigo Small & Midcap L/S

Alternativa
Hedgefond
Övriga
Köp
Utv. 1 år
+46,80 %
Utv. 28 juni
-
Rabatt
0 %
Total avgift
8,89 %
Rating
Risk

Fondens målsättning är att uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än aktiemarknadens. Fonden är en s k hedgefond och jämför sig i sin förvaltning inte med ett marknadsindex utan med den riskfria räntan, här definierad som STIBOR 30 dagar.

Fondförvaltare:
Adrigo Kapitalförvaltning
Staffan Östlin (2023-09-30)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.