Captor Scilla Nordic Equity A
Aktiefond
Norden
Utv. 1 år
+1,39 %
Utv. 29 september
+0,06 %
Rabatt
37 %
Total avgift
0,96 %
1,51 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Captor Scilla Norden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de nordiska börserna. Fonden investerar i nordiska bolag som erbjuder ett attraktivt förhållande mellan avkastning och volatilitet jämfört med den nordiska marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Scilla Norden tillämpar även GES-Screening för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner.
Fondförvaltare:
Daniel Karlgren (2017-11-07)
William Sjöberg (2018-07-05)
Rekommenderad sparhorisont:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar