Om fonden

Enter Select A

Aktiefond
Sverige
Köp
Utv. 1 år
+1,69 %
Utv. 5 juni
−1,46 %
Rabatt
26 %
Total avgift
1,34 %
1,82 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Enter Select är en aktivt förvaltad all cap-fond med fokus på svenska bolag. Målsättningen är att skapa mervärde genom att investera i såväl stora, väletablerade börsbolag som i mindre börsbolag med god tillväxtpotential och attraktiv värdering. Sedan start har fondens fördelning i genomsnitt till 50% utgjorts av större bolag, medan resterande del av fonden investerats i medelstora och små bolag. Fonden håller en koncentrerad portfölj för att ge avtryck i avkastningen och investerar i Stockholmsbörsens 25-30 bästa bolag helt oberoende av index och branschfördelning.

Fondförvaltare:
Enter Fonder AB
Cecilia Persson (2020-01-07)
Erik Paulsson (2021-09-06)
Sten Lindquist (2007-08-14)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.