Enter Select A
Aktiefond
Sverige
Köp
Utv. 1 år
−28,73 %
Utv. 1 juli
+0,67 %
Rabatt
26 %
Total avgift
1,33 %
1,81 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Enter Select är en fond med hållbar inriktning och lång historik. Den investerar inte i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering eller bolag som producerar pornografi. Fonden investerar heller inte i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Målsättningen är att skapa mervärde genom att fokusera på 25-30 aktier i såväl stora, väletablerade börsbolag som i mindre börsbolag med god tillväxtpotential. Viktiga hörnpelare är starka marknadspositioner, bra management, goda kassaflöden och attraktiv värdering. Investeringsmetoden är aktiv vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde.
Fondförvaltare:
Enter Fonder AB
Cecilia Persson (2020-01-07)
Erik Paulsson (2021-09-06)
Sten Lindquist (2007-08-14)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar