Om fonden

Alpcot Fixed Income D SEK

Räntefond
SEK
Obligationer
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+4,32 %
Utv. 14 juni
+0,17 %
Rabatt
0 %
Total avgift
0,93 %
Rating
Risk

Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala räntebärande värdepapper. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i räntebärande värdepapper och andra fonder med exponering mot globala räntebärande värdepapper. Fonden kan investera upp till 20% av sina nettotillgångar i villkorade konvertibla obligationer och använda derivatinstrument i risksäkringssyfte. Fonden är kategoriserad som artikel 8 under SFDR och främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper, såväl som god förvaltningspraxis, genom screening, uteslutningar, investeringsanalys och beslutsfattande. Fonden följer Alpcots policy för ansvarsfulla investeringar.

Fondförvaltare:
Alpcot Capital Management Ltd.
Not Disclosed (2018-06-12)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.