Om fonden

Alpcot Fixed Income D SEK

Blandfond
Global
Euro
Försiktig
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+5,82 %
Utv. 5 juni
+0,41 %
Rabatt
0 %
Total avgift
0,78 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala räntebärande värdepapper. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i räntebärande värdepapper och andra fonder med exponering mot den globala räntebärande värdepapper. Maximalt 10% av fondens medel kan investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat, och innehav i utländska valutor är normalt inte säkrade mot svenska kronor.

Fondförvaltare:
Alpcot Capital Management Ltd.
Not Disclosed (2018-06-12)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.