Penser Sustainable Impact ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Global
Flexibel storlek bolag
Köp
Utv. 1 år
−13,52 %
Utv. 22 september
−2,02 %
Rabatt
19 %
Total avgift
1,05 %
1,30 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad hållbar global aktiefond som Erik Penser Bank förvaltat sedan maj-2020. Fonden placerar i aktier utgivna av bolag som klarar av Erik Penser Banks hållbarhetsanalys; negativa screening, positiva urval, samt screening mot konventioner. Erik Penser Bank tillämpar nolltolerans mot flera av variablerna. Fonden utvärderar investeringarna djupare än många andra i och med att fonden även beaktar bolagens återförsäljare, leverantörer osv, samt tillämpar alla hållbarhetsvariabler på samtliga led. Fonden innefattar utdelande andelsklasser som stödjer sociala investeringar. Hållbarhetsanalysen i kombination med kapitalförvaltningens bolagsanalys ger de investeringar som förvaltaren bedömer kan generera bäst avkastning till investerarna. Vänligen notera att fonden bytte jämförelseindex 20220128 från ett absolutavkastande mål till ett relativt avkastningsmål mot jämförelseindex (MSCI World Index (USD, omräknat till SEK)).
Fondförvaltare:
Erik Penser Bank AB
Jonas Thulin (2020-05-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar