Penser Sustainable Impact ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Global
Flexibel storlek bolag
Köp
Utv. 1 år
−8,50 %
Utv. 30 juni
−1,21 %
Rabatt
19 %
Total avgift
1,05 %
1,30 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad hållbar global aktiefond som Erik Penser Bank förvaltat sedan maj-2020. Fonden placerar i aktier utgivna av bolag som klarar av Erik Penser Banks hållbarhetsanalys; negativa screening, positiva urval, samt screening mot konventioner. Erik Penser Bank tillämpar nolltolerans mot flera av variablerna. Fonden utvärderar investeringarna djupare än många andra i och med att fonden även beaktar bolagens återförsäljare, leverantörer osv, samt tillämpar alla hållbarhetsvariabler på samtliga led. Fonden innefattar utdelande andelsklasser som stödjer sociala investeringar. Hållbarhetsanalysen i kombination med kapitalförvaltningens bolagsanalys ger de investeringar som förvaltaren bedömer kan generera bäst avkastning till investerarna.
Fondförvaltare:
Erik Penser Bank AB
Jonas Thulin (2020-05-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar