Allianz Global Artfcl Intlgc AT EURTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Köp
Utv. 1 år
−21,84 %
Utv. 23 september
−2,00 %
Rabatt
30 %
Total avgift
1,56 %
2,23 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fondförvaltare:
Allianz Global Investors GmbH
James Chen (2017-03-31)
Sebastian Thomas (2017-03-31)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar