Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
Öhman Global Småbolag Hållbar A Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Global
Småbolag
Utv. 1 år
41,56 %
Utv. 22 oktober
−0,25 % 
Rabatt
29 %
Total avgift
1,32 %
1,87 %
 
Rating
-
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden är en aktiefond med avkastningsmål att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag. Fonden placerar normalt i 40 till 60 bolag fördelade på olika länder och branscher. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.
Fondförvaltare:
E. Öhman J:or Fonder AB
Andreas Mattson (2019-12-10)
Ylwa Häggström (2019-12-10)
Filip Boman (2019-12-10)
Pär Löfving (2019-12-10)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.