HealthInvest Alpha Fund DTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Läkemedel
Köp
Utv. 1 år
+20,83 %
Utv. 6 december
−2,26 %
Rabatt
0 %
Total avgift
3,97 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad aktiefond med den globala hälsosektorn som fokus. Målsättningen är att genom en gedigen förvaltningsprocess investera i undervärderade aktier som har kapacitet att uppvärderas och därmed skapa hög långsiktig avkastning till en rimlig risknivå. Fonden har genererat ett alfavärde (årlig riskjusterad överavkastning) om drygt sex procentenheter sedan starten 2013. Ansvarig förvaltare har över 20 års erfarenhet av fondförvaltning inom hälsosektorn.
Fondförvaltare:
HealthInvest Partners AB
Anders Hallberg (2013-01-31)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar