Captor Iris Bond A

Räntefond
SEK
Obligationer
Långa
Köp
Utv. 1 år
−15,08 %
Utv. 1 februari
+0,35 %
Rabatt
0 %
Total avgift
0,51 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond i svenska kronor som använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med en löptid på mellan 10 och 15 år. Fonden kan placera i obligationer, penningmarknadsinstrument, på konto i kreditinstitut och i derivatinstrument.

Fondförvaltare:
Captor Investment Management AB
Daniel Karlgren (2017-05-29)
William Sjöberg (2017-05-29)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.