Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
Captor Iris Bond A Ingår i Alpcot populära fonder
Räntefond
SEK
Obligationer
Långa
Utv. 1 år
−4,71 %
Utv. 25 oktober
0,17 % 
Rabatt
0 %
Total avgift
0,51 %
 
Rating
 
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond i svenska kronor som använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med en löptid på mellan 10 och 15 år. Fonden kan placera i obligationer, penningmarknadsinstrument, på konto i kreditinstitut och i derivatinstrument.
Fondförvaltare:
Captor Fund Management AB
Daniel Karlgren (2017-05-29)
William Sjöberg (2017-05-29)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.