Captor Dahlia Green Bond A
Räntefond
SEK
Obligationer
Företag
Köp
Utv. 1 år
−12,72 %
Utv. 6 december
+0,39 %
Rabatt
17 %
Total avgift
0,50 %
0,60 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Captor Dahlia Green Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera eller refinansiera projekt som har en positiv miljöpåverkan. Fonden använder derivat för att optimera räntekomponenten med avseende på räntekurva och valuta. Vidare öppnar fonden upp kreditkomponenten mot en global marknad.
Fondförvaltare:
Captor Investment Management AB
Daniel Karlgren (2018-07-02)
Cecilia Myrgård (2018-07-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar