Thematica – Future Mobility Retl SEK AccTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Köp
Utv. 1 år
+25,86 %
Utv. 22 september
−0,16 %
Rabatt
15 %
Total avgift
2,73 %
3,23 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fondförvaltare:
IPConcept (Luxemburg) SA
Not Disclosed (2019-07-22)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar