White Fleet GP Bullhound GblEsportsR SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Köp
Utv. 1 år
−18,01 %
Utv. 30 juni
−1,15 %
Rabatt
26 %
Total avgift
1,88 %
2,55 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden investerar i bolag som är direkt eller indirekt sammankopplade med eSport-sektorn såsom hårdvaru- och mjukvarubolag, spelutvecklare eller företag som sköter sändningar av eSportevent, antingen via TV eller digitala kanaler. Nyckeln för att fonden ska välja att investera i ett bolag är att eSport ska vara en betydande värdedrivare för dess tillväxt och aktiekursutveckling över tid.
Fondförvaltare:
Finserve Nordic AB
Inge Heydorn (2020-06-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 7 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar