BGF Next Generation Technology A2 SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Köp
Utv. 1 år
−39,09 %
Utv. 1 juli
+1,15 %
Rabatt
16 %
Total avgift
2,04 %
2,44 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fondförvaltare:
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Tony Kim (2018-09-04)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar