Cliens Micro Cap ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Sverige
Små-/medelstora bolag
Köp
Utv. 1 år
−22,57 %
Utv. 6 december
−1,01 %
Rabatt
18 %
Total avgift
2,35 %
2,85 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad fond med inriktning mot överlåtbara värdepapper utgivna av Micro Cap-bolag. Fonden placerar huvudsakligen sina medel i svenska bolag. Fonden kan ha en mer koncentrerad portfölj, d.v.s. större enskilda positioner, än en traditionell värdepappersfond. Målet med förvaltningen är att genom god riskspridning långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i Fonden.
Fondförvaltare:
Cliens Kapitalförvaltning AB
Carl Sundblad (2020-09-30)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar