Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
Cliens Micro Cap A Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Sverige
Små-/medelstora bolag
Utv. 1 år
25,53 %
Utv. 26 januari
2,44 % 
Rabatt
18 %
Total avgift
2,35 %
2,85 %
 
Rating
-
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad fond med inriktning mot överlåtbara värdepapper utgivna av Micro Cap-bolag. Fonden placerar huvudsakligen sina medel i svenska bolag. Fonden kan ha en mer koncentrerad portfölj, d.v.s. större enskilda positioner, än en traditionell värdepappersfond. Målet med förvaltningen är att genom god riskspridning långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i Fonden.
Fondförvaltare:
Cliens Kapitalförvaltning AB
Carl Sundblad (2020-09-30)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.