eSports FundTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Köp
Utv. 1 år
−29,51 %
Utv. 22 september
−1,84 %
Rabatt
35 %
Total avgift
1,26 %
1,94 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Magnus Niklasson (2021-08-23)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar