Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
eSports Fund Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Utv. 1 år
−25,08 %
Utv. 26 januari
0,90 % 
Rabatt
28 %
Total avgift
1,71 %
2,39 %
 
Rating
-
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Magnus Niklasson (2021-08-23)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 0 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.