eSports Fund

Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Top pick
Köp
Utv. 1 år
−26,27 %
Utv. 31 januari
+1,13 %
Rabatt
35 %
Total avgift
1,25 %
1,93 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Magnus Niklasson (2021-08-23)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.