Om fonden

eSports Fund

Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Köp
Utv. 1 år
+1,76 %
Utv. 23 februari
−0,21 %
Rabatt
39 %
Total avgift
1,19 %
1,94 %
Rating
Risk

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Magnus Nicklasson (2021-08-23)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.