Om fonden

Lucy Global Fund A

Aktiefond
Branschfond
Konsument
Köp
Utv. 1 år
+10,66 %
Utv. 2 juni
+2,39 %
Rabatt
10 %
Total avgift
1,40 %
1,55 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten huvudsakligen i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Enligt fondens övergripande strategi placerar fonden minst 50 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och fondandelar med exponering mot bolag verksamma inom livsstil, hälsa och skönhet samt företag med starka varumärken. Fonden måste placera minst 90 procent i överlåtbara värdepapper, fondandelar och fondföretag.

Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Therese Nyren (2021-07-01)
Kim Hansson (2022-09-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.