World xFund Allocation A

Blandfond
SEK
Balanserad
Köp
Utv. 1 år
−8,14 %
Utv. 31 januari
+0,46 %
Rabatt
1 %
Total avgift
1,12 %
1,13 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fondbolaget avgör, med hänsyn till marknadens förutsättningar, fördelningen mellan aktier och räntor samt geografisk fördelning. Fonden förvaltas med en väldiversifierad portfölj av tillgångar. Fonden placerar utan begränsningar sett till bransch eller geografi.

Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Anders R Hjorth (2021-06-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.