Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
World xFund Allocation A
Blandfond
SEK
Balanserad
Utv. 1 år
-
Utv. 26 januari
1,34 % 
Rabatt
0 %
Total avgift
3,82 %
3,84 %
 
Rating
-
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fondbolaget avgör, med hänsyn till marknadens förutsättningar, fördelningen mellan aktier och räntor samt geografisk fördelning. Fonden förvaltas med en väldiversifierad portfölj av tillgångar. Fonden placerar utan begränsningar sett till bransch eller geografi.
Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Not Disclosed (2021-06-01)
Anders R Hjorth (2021-06-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 0 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.