Om fonden

Lannebo Sustainable Corporate Bond A SEK

Räntefond
SEK
Obligationer
Köp
Utv. 1 år
+7,35 %
Utv. 3 oktober
−0,09 %
Rabatt
23 %
Total avgift
0,86 %
1,11 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Lannebo Sustainable Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden och till viss del i övriga Europa. Fonden investerar i gröna obligationer*, obligationer utgivna av företag som bedöms vara hållbara eller som producerar varor eller tjänster som syftar till att lösa hållbarhetsutmaningar. Det bedömda genomsnittliga kreditbetyget för fondens placeringar är som lägst investment grade, BBB-. * En grön obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt för att användas till miljöprojekt och som certifierats av en tredjepartsaktör.

Fondförvaltare:
Lannebo Fonder
Karin Haraldsson (2020-02-18)
Katarina Ponsbach (2020-02-18)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 1 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.