Om fonden

Lannebo Fastighetsfond A SEK

Aktiefond
Branschfond
Fastighetsbolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+42,33 %
Utv. 27 maj
−0,47 %
Rabatt
16 %
Total avgift
1,55 %
1,85 %
Rating
Risk

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning på svenska och nordiska börsbolag inom bygg- och fastighetssektorn. Fonden förvaltas av ett förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Fondförvaltare:
Lannebo Fonder
Philip Hallberg (2021-09-15)
Tobias Kaj (2021-09-15)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.