Arctic Aurora LifeScience A SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Läkemedel
Köp
Utv. 1 år
+2,74 %
Utv. 22 september
−0,15 %
Rabatt
40 %
Total avgift
1,37 %
2,27 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Arctic Aurora LifeScience är en aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning på medicinsk innovation. Investeringsstrategin är fokuserad på att skapa meravkastning genom investeringar i innovativa bioteknikbolag kompletterat med selektiva investeringar i större bolag inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Fonden är en UCITS fond och investerar huvudsakligen i noterade bioteknik-och läkemedelsföretag i Europa och USA. Benchmark är MSCI World Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences Net Return (M1WO0PB).
Fondförvaltare:
Arctic Asset Management AS
Ulrica Bjerke (2016-05-27)
Torbjørn Bjerke (2016-05-27)
Daniel Bolanowski (2021-06-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar