Om fonden

Arctic Aurora LifeScience A SEK

Aktiefond
Branschfond
Läkemedel
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+22,36 %
Utv. 1 juni
+0,20 %
Rabatt
40 %
Total avgift
1,33 %
2,23 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Arctic Aurora LifeScience är en aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning på medicinsk innovation. Investeringsstrategin är fokuserad på att skapa meravkastning genom investeringar i innovativa bioteknikbolag kompletterat med selektiva investeringar i större bolag inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Fonden är en UCITS fond och investerar huvudsakligen i noterade bioteknik-och läkemedelsföretag i Europa och USA. Benchmark är MSCI World Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences Net Return (M1WO0PB).

Fondförvaltare:
Arctic Asset Management AS
Ulrica Bjerke (2016-05-27)
Daniel Bolanowski (2021-06-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.