Om fonden

ORIGO SELEQT C

Aktiefond
Europa
Små-/medelstora bolag
Köp
Utv. 1 år
+6,84 %
Utv. 17 april
−0,06 %
Rabatt
34 %
Total avgift
1,18 %
1,78 %
Rating
Risk

Aktiv och koncentrerad aktiefond som investerar i oupptäckta eller missuppfattade nordiska småbolag med hög kvalitet och goda tillväxtmöjligheter. Målsättningen är att långsiktigt överträffa avkastningen på den nordiska småbolagsmarknaden.

Fondförvaltare:
Origo Fonder AB
Christoffer Ahnemark (2022-03-23)
Stefan Roos (2022-03-23)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.