AuAg Essential Metals A

Aktiefond
Branschfond
Råvaror
Top pick
Köp
Utv. 1 år
-
Utv. 31 januari
+0,85 %
Rabatt
35 %
Total avgift
0,94 %
1,44 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden har som målsättning att över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Index (M1WD0MM) i svenska kronor.

Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Eric Strand (2023-01-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.