Om fonden

AuAg Essential Metals A

Aktiefond
Branschfond
Råvaror
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+1,68 %
Utv. 17 april
+1,52 %
Rabatt
35 %
Total avgift
0,92 %
1,42 %
Rating
Risk

Fonden är en branschfond som investerar minst 90% i bolag som är involverade i utvinning och bearbetning av grundämnen med ett särskilt fokus på industri- och nyteknik-metaller såsom järn/stål, koppar, aluminium, zink, bly, tenn, litium, nickel, kobolt, uran, titan, dysprosium, praseodym, neodym, tellur, scandium, gallium, iridium, kisel, terbium, germanium, molybden, indium, krom, rodium, rhenium, platina, palladium, silver och guld.

Fondförvaltare:
AIFM Capital AB
Eric Strand (2023-01-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.