Om fonden

Enter Micro Cap A

Aktiefond
Sverige
Små-/medelstora bolag
Köp
Utv. 1 år
-
Utv. 30 november
+0,09 %
Rabatt
25 %
Total avgift
1,58 %
2,12 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Enter Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag med tydlig tillväxtpotential, främst i Sverige. Målsättningen är att fonden investerar i lönsamma kvalitetsbolag med skalbara affärsmodeller som är verksamma i marknader med god tillväxt. Fondens investeringar görs utifrån en konsekvent tillämpad bolagsanalys. Återkommande bolagsbesök är viktiga för att komplettera den finansiella analysen, utvärdera affärsmodeller och personerna bakom bolagen. Svenska Micro Cap-bolag har historiskt skapat vinsttillväxt och aktieavkastning som överskrider både svenska storbolag och genomsnittet av börsbolag i globala index. Enter Fonders hållbarhetsanalys vägleder samtliga investeringar.

Fondförvaltare:
Enter Fonder AB
Oscar Karlsson (2023-01-01)
Jon Hyltner (2023-01-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.