Om fonden

Finserve Micro Cap A

Aktiefond
Sverige
Små-/medelstora bolag
Köp
Utv. 1 år
-
Utv. 17 april
−0,13 %
Rabatt
35 %
Total avgift
1,31 %
2,01 %
Rating
Risk

Fondens använder beprövade investeringsmetoder, bland annat trend och regelbunden likaviktning av aktier. Fondens har tillgång till verktyg som gör det möjligt att vara fullinvesterad och erbjuda ränteavkastning utöver aktieexponeringen vilket gör fonden särskilt konkurrenskraftig. Fonden investerar i en diversifierad portfölj med småbolag, s.k. microbolag, noterade vid Nasdaq Stockholm, (Stockholmsbörsen). Bolagens marknadsvärde uppgår till en tiondel (0,1) procent av det sammanlagda börsvärdet på de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Fondens målsättning är att med mycket god riskspridning på långs sikt uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fonden tillgångar, samt vara absolutavkastande över en konjunkturcykel. Fonden använder Nasdaq OMX Small Cap som referensindex.

Fondförvaltare:
Finserve Nordic AB
Fredrik Carlsson (2023-12-11)
Joakim Stenberg (2023-12-11)
Max Bergström (2023-12-11)
Gustav Lindgren (2023-12-11)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.