Om fonden

Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap

Räntefond
SEK
Obligationer
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+7,50 %
Utv. 14 juni
0,00 %
Rabatt
20 %
Total avgift
1,08 %
1,35 %
Rating
Risk

Carnegie Corporate Bond investerar i obligationer utställda av välskötta företag i hela Norden. Fonden investerar i företag inom olika sektorer, till exempel banker, telekom-, investment-, teknik- och fastighetsbolag. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Fondförvaltare:
Carnegie Fonder AB
Niklas Edman (2013-12-25)
Maria Andersson (2016-01-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.