Carnegie Corporate Bond 3 SEK CapTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Köp
Utv. 1 år
−6,03 %
Utv. 1 juli
+0,06 %
Rabatt
22 %
Total avgift
0,97 %
1,24 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer, med stor spridning mellan olika branscher. Förutom basindustri i form av finska skogsbolag, norsk shipping och svenska industribolag görs också investeringar i krerditer utställda av snabbväxande tech-bolag i nya segment.
Fondförvaltare:
Carnegie Fonder AB
Niklas Edman (2013-12-25)
Maria Andersson (2016-01-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar