Om fonden

ODIN Sverige C SEK

Aktiefond
Sverige
Små-/medelstora bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+8,11 %
Utv. 14 juni
−1,58 %
Rabatt
33 %
Total avgift
0,82 %
1,22 %
Rating
Risk

Fonden investerar i svenska börsföretag, med fri fördelning mellan olika branscher och företag.

Fondförvaltare:
ODIN Forvaltning AS
Peter Nygren (2024-05-02)
Jonathan Schönbäck (2020-06-09)
Hans Christian Bratterud (2020-08-14)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.