Carnegie Strategifond ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Blandfond
SEK
Balanserad
Köp
Utv. 1 år
−13,37 %
Utv. 23 september
−0,97 %
Rabatt
35 %
Total avgift
1,04 %
1,59 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta.
Fondförvaltare:
Carnegie Fonder AB
John Strömgren (1996-09-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar