Om fonden

Enter Sverige A

Aktiefond
Sverige
Köp
Utv. 1 år
+15,15 %
Utv. 14 juni
−1,22 %
Rabatt
23 %
Total avgift
1,17 %
1,53 %
Rating
Risk

Enter Sverige är en aktivt förvaltad all cap-fond med fokus på svenska bolag. Målsättningen är att skapa mervärde genom att investera i såväl stora, väletablerade börsbolag som i mindre börsbolag med god tillväxtpotential och attraktiv värdering. Sedan start har fondens fördelning i genomsnitt till 50% utgjorts av större bolag, medan resterande del av fonden investerats i medelstora och små bolag. Fonden håller en koncentrerad portfölj för att ge avtryck i avkastningen och investerar i Stockholmsbörsens 25-30 bästa bolag helt oberoende av index och branschfördelning.

Fondförvaltare:
Pareto Asset Management AB
Cecilia Persson (2020-01-07)
Erik Paulsson (2021-09-06)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.