Carnegie Indienfond ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Indien
Köp
Utv. 1 år
+1,46 %
Utv. 1 juli
+0,77 %
Rabatt
39 %
Total avgift
1,42 %
2,32 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Carnegie Indienfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i indiska bolag som gynnas av en växande medelklass, en stark inhemsk efterfrågan, ökad konsumtion och ökade utländska direktinvesteringar.
Fondförvaltare:
Carnegie Fonder AB
Gunnar Påhlson (2006-01-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar