Om fonden

Case Credit Opportunity

Räntefond
SEK
Obligationer
Köp
Utv. 1 år
+5,59 %
Utv. 17 april
-
Rabatt
25 %
Total avgift
0,83 %
1,10 %
Rating
Risk

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har med sitt breda mandat en större verktygslåda för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden investerar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Fonden eftersträvar en absolut avkastning, derivat kommer att användas såväl opportunistiskt som för att såväl skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.

Fondförvaltare:
Case Kapitalförvaltning AB
Tom Andersson (2022-09-01)
Andreas Rask (2022-09-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.